EN

Contact Us 联系我们

联系我们
当前位置:

Contact Information 联系方式

生产一区:上海市曹安公路4397号
生产二区:上海市嘉定区春雨路336号
销售电话:021-69591888 69596981
售后服务电话:021-69596983
传真:021-69595570
www.shshenyin.com
E-mail:info@shshenyin.com

办事处

广州办事处        电话:13925002487         邮箱:guangzhou@shenyin.com

南京办事处        电话:13913895532          邮箱:nanjing@shenyin.com

郑州办事处        电话:13838066587         邮箱:zhengzhou@shenyin.com

济南办事处        电话:13706410768          邮箱:jinan@shenyin.com

成都办事处        电话:13036692684         邮箱:chengdu@shenyin.com

石家庄办事处    电话:13930177867          邮箱:shijiazhuang@shenyin.com

长沙办事处        电话:13986175088          邮箱:changsha@shenyin.com

武汉办事处        电话:13986175088          邮箱:wuhan@shenyin.com

沈阳办事处        电话:13020300068         邮箱:shenyang@shenyin.com

厦门办事处        电话:13959296282         邮箱:xiamen@shenyin.com

 

    • captcha

    Production area 生产厂区